(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2022 do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 12/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình) ảnh 1