(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 12/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1