(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Trường Trung học cơ sở Hòa Phú ủy quyền như sau:

Vật tư thu hồi thanh lý trụ sở Trường Mầm non Hòa Phú (cũ), Trường Tiểu học Hòa Phú (cũ), Trường Trung học cơ sở Hòa Phú.

Trường Trung học cơ sở Hòa Phú.

Ngày 12/8/2021, đấu giá vật tư thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1