(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu theo Quyết định số 00016745/QĐ-TTTHTV ngày 02/03/2021. Giá khời điểm: 18.000.000 đồng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6