(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích: 17.829,5 m2; Tổng số: 62 lô, gồm: + Khu đất A6: 19 lô, từ lô A1 đến lô A19, diện tích 5,399m2. + Khu đất A7: 12 lô, từ lô A1 đến lô A12, diện tích 3,404m2. + Khu đất A8: 31 lô, từ lô A1 đến lô A31, diện tích 9,026,5m2. Tờ bản đồ: Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư, đất Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh bàn giao về địa phương quản lý. Hiện trạng: Đất trống do Ủy ban nhân dân huyện đang quản lý. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 6