(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại KDC đất ở thôn Đức Phú xã Phong Hòa và Khu Trung tâm xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5