(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhượng quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Bình Dương ảnh 1