(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do UBND xã Hải Phú, huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

UBND xã Hải Phú

Ngày 12/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4