(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Viễn thông Hậu Giang ủy quyền như sau:
Ngày 12/8/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Hậu Giang ảnh 1