(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2020 do Đội Quản lý thị trường số 7 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Đội Quản lý thị trường số 7, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá:

Ngày 12/8/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

* Lưu ý: Đối với lô Xe mô tô các loại, đã qua sử dụng bán dạng phế liệu: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp và Biên lai thuế môn bài (Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu); Khách hàng trúng đấu giá phải tự cắt khung xe và đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển khỏi kho và chịu mọi chi phí phát sinh.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 06/8/2020, ngày 07/8/2020 và ngày 10/8/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 06/8/2020 và ngày 07/8/2020

Lô 01: Trưng bày tại 02 nơi:

+ Kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ, số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

+ Kho Đội Quản lý thị trường số 7, số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Lô 02: Trưng bày tại Kho Đội Quản lý thị trường số 7, số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 10/8/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán hồ sơ là 50.000 đồng/tài sản/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 10/8/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 12/8/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.