(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thủy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: khu phố 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên thủy, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá: cơ sở nhà, đất là Rạp chiếu bóng (cũ) của huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

4. Địa điểm của tài sản đấu giá: tại khu phố 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.723.194.000 đồng (chín tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu một trăm chín mươi tư nghìn đồng).

6. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Đấu giá.

8. Địa điểm mua, nộp hồ sơ: tại Trung tâm Đấu giá.

9. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 22/7/2019 đến ngày 07/8/2019.

10. Mức tiền đặt trước phải nộp: 500.000.000 đồng/hồ sơ.

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 07/8/2019 đến ngày 08/8/2019.

12. Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 12/8/2019.

13. Địa điểm mở cuộc đấu giá: tại Trung tâm Đấu giá.

14. Thông tin chi tiết khác: xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá.