(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2021 do Viễn thông Bến Tre ủy quyền như sau:
Ngày 12/7/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 12/7/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng tại TP.HCM ảnh 2