(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2019 do Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu Lò gạch, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

(1) Nhóm 1: 04 thửa, từ LK-01-1 đến LK-01-4; (2) Nhóm 2: 05 thửa, từ LK-01-5 đến LK-01-9; (3) Nhóm 3: 07 thửa, từ LK-02-1 đến LK-02-7. Giá khởi điểm chung cho nhóm 1, 2, 3: 6.300.000 đ/m2. Tiền đặt trước chung cho nhóm 1, 2, 3: 80.000.000 đ/thửa; (4) Nhóm 4: 09 thửa, từ LK-02-8 đến LK-02-16. Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 120.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs; Bước giá là chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 21/06/2019 đến 17h00’, ngày 10/07/2019 (giờ hành chính). Người có nhu cầu tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND huyện Mê Linh.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/07/2019 đến 17h00’, ngày 10/07/2019. Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh.

5. Thời gian xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, là ngày 08 và 09/07/2019.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 12/07/2019 tại tại Hội trường, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619;

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.