(BĐT) - Lúc 09 giờ 00, ngày 12 tháng 07 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của Công an TP. Châu Đốc (Đường Phan Đình Phùng, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) như sau:

Lô: Điện tử, điện lạnh. Giá khởi điểm: 78.300.000 đồng. Tiền đặt trước: 5% trên giá khởi điểm. Tài sản được bảo quản tại kho đơn vị người có tài sản.

Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00, ngày 09/07/2019; và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT; Người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Đ/c: Số 01 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.