(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 12/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1