(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là vật tư thu hồi của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn vào ngày 12/6/2020. Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Sở Tư pháp Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ

- Tên tài sản: Vật tư thu hồi, chất liệu: Đồng = 806,45kg; Nhôm = 1.881,3kg; Thép = 4.610 kg.

- Chất lượng tài sản: Cũ, nứt, han gỉ, vỡ nát không đảm bảo an toàn nếu đem tái sử dụng. (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

- Nơi để tài sản:

+ Vật tư hạng mục Thi công di chuyển hệ thống điện để tại kho vật tư. Địa chỉ: Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

+ Vật tư hạng mục Thi công xây dựng các cầu: 03 máy biến áp để tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Các vật tư khác còn lại để tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Anh Quang. Địa chỉ: Tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giá khởi điểm: 120.736.000đồng; Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng./.

(Mức giá trên là giá tối thiểu, không bao gồm thuế VAT)

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ; Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng./.

- Tiền hồ sơ tham giá đấu giá: 200.000đ/ hồ sơ ; Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng./.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DV đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (04/6/2020 và 05/6/2020).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 26/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2020

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 09/6/2020, 10/6/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/6/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Hồi 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá cả tổng tài sản.

- Bước giá: 1.000.000đồng (Một triệu đồng)

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

8.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

8.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định hoặc gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Ngày 12/6/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 12/6/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 12/6/2020, đấu giá vật tư thu hồi tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3