(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:
Ngày 12/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 12/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 2
Ngày 12/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 3