(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành - Địa chỉ: Đường N9, Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu quy hoạch phân lô dân cư Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 3.528 m2 (Ba ngàn năm trăm hai mươi tám mét vuông);

Tổng giá khởi điểm: 29.215.200.000 đồng (Hai mươi chín tỷ hai trăm mười lăm triệu hai trăm ngàn đồng);

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

Thời gian sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các lô đất được đấu giá theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/5/2020 đến 16h00 ngày 09/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành;

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 20/5/2020 đến 16h00 ngày 09/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành;

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 09/6/2020 tại khu đất đấu giá;

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 12/6/2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chơn Thành.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, liên tục tại cuộc đấu giá, tối thiểu 02 vòng, tối đa: không hạn chế số vòng. Trả giá liên tục cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá thì người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 10% giá khởi điểm của từng vòng đấu

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của lô đất đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS vào ngày 09/6/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước ngày 09/6/2020 thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô đất.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành và nộp khoản tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Mỗi khách hàng nộp đủ 02 bộ hồ sơ gồm có:

02 Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Đối với hộ gia đình: 02 Bản sao sổ hộ khẩu + 02 bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân của các thành viên. Nếu hộ gia đình ủy quyền cho một người đăng ký tham gia đấu giá và đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ thì phải có văn bản quỷ quyền có công chứng/ chứng thực theo quy đinh.

Đối với cá nhân: 02 Bản sao sổ hộ khẩu + 02 bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân.

02 Giấy nộp tiền đặt trước/Giấy ủy nhiệm chi vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Bản Phô tô) theo quy định tại Điều 6, Quy chế này. Người tham gia đấu giá phải mang theo các giấy tờ bản gốc theo Hồ sơ đăng ký để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành - Địa chỉ: Đường N9, Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.660678.

hoặc xem tại: Website: http://taisancong.vn; https://dgts.moj.gov.vn;

Website: http://binhphuoc.gov.vn; 

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ
Khu đất tọa lạc tại khu quy hoạch phân lô dân cư Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước - tổ chức đấu giá ngày 12/06/2020

Ngày 12/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ảnh 1