(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/6/2020 do Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá:

* Đấu giá cho thuê QDDĐ, diện tích 43,416m2, đất trồng cây hàng năm khác, tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

- Thửa đất số 644, tờ bản đồ số 6, diện tích: 12.953m2

- Thửa đất số 645, tờ bản đồ số 6, diện tích: 2.660m2

- Thửa đất số 253, tờ bản đồ số 7, diện tích: 27.803m2

- Giá khởi điểm: 350.000 đ/1.000 m2/năm.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 01 (một) năm. 

- Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.

4. Tổng giá khởi điểm: 15.195.600 đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 20/5/2020 đến 15 giờ ngày 09/6/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 11/6/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/5/2020 đến 15 giờ ngày 09/6/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 12/6/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3590 014