(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2021 do Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ủy quyền như sau:
Ngày 12/5/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Thành Lợi tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ảnh 1