(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2020 do Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đồng Nai ủy quyền như sau:

1. Thông tin khoản nợ: Đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đồng Nai đối với Công ty Cổ phần Tiến Nga tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đồng Nai, khoản nợ vay tạm tính đến ngày 19/11/2019 là: 55.147.430.000 đồng. Khoản vay theo các hợp đồng tín dụng số: H 0192/NT, ngày 23/07/2012; hợp đồng tín dụng số: H 0225/NT, ngày 07/03/2013; hợp đồng tín dụng số: H 0293/NT, ngày 05/05/2014; hợp đồng tín dụng số: H0270/NT, ngày 08/11/2013; hợp đồng tín dụng số: H0344/NT, ngày 01/12/2014; hợp đồng tín dụng số: H.0190/NT, ngày 27/06/2012; hợp đồng tín dụng số: H0284/NT ngày 25/01/2014.

2. Giá khởi điểm khoản nợ: 50.500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).

Ghi chú: Theo quy định của pháp luật; phí công chứng hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá do khách hàng trúng đấu giá chịu (chi phí đi lại của công chứng viên nếu có).

3. Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4. Đơn vị: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đồng Nai.

5. Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem hồ sơ và tiền đặt trước: Từ 08h00, ngày 14/04/2020 đến 11h00, ngày 08/05/2020 (trong giờ hành chính).

6. Xem hồ sơ: Tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đồng Nai. Địa chỉ: Khu phố 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thông tin liên hệ: Anh Hùng – Điện thoại: 0987.239.822 hoặc tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Đ/c: Số 39 - 41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM. Điện thoại: 0862 707176 – 0968.101.550 (Mr. Khánh, trong giờ hành chính).

7. Nộp tiền đặt trước: Ngày 07; 08/05/202. Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước 5% giá khởi điểm (trong giờ hành chính).

8. Thời gian bán đấu giá; hình thức và phương thức trả giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 12/05/2020; trả lời trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định của Luật Đấu giá.

10. Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 39 - 41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.

11. Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Đ/c: Số 39 - 41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM. Điện thoại: 0862 707176 – 0968.101.550 (Mr. Khánh).