(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 12/5/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Toàn Cầu đã được VAMC mua nợ theo giá trị thị trường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 theo Hợp đồng mua bán nợ số 03/2019/HĐMBN/AGRIBANK CN 3–VAMC CN TP.HCM ngày 31/12/2019.

3. Giá khởi điểm: 20.219.625.000 đồng (hai mươi tỷ, hai trăm mười chín triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 08/05/2020 tại trụ sở VAMC/VAMC – Chi nhánh TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá tài sản đến hết ngày 08/05/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/05/2020 tại trụ sở VAMC/VAMC – Chi nhánh TP.HCM.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/05/2020 cho đến 16h00, ngày 11/05/2020.

9. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 12/05/2020 tại trụ sở VAMC.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Nguyễn Mạnh Hà (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại: 0917.393.686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.