(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quan Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Quan Sơn

Địa chỉ: Thị trân Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 12/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 07/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 11/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 23/03/2022 - 16:30 09/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THADS huyện Quan Sơn Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định. Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định. Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định. Nộp đủ tiền theo quy định.Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 12/04/2022

Địa điểm: Chi cục THADS huyện Quan Sơn

Ngày 12/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 12/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 12/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 12/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5