(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2021 như sau:
Ngày 12/4/2021, đấu giá khoản nợ của nhóm khách hàng Công ty Hồng Hà, Sao Đất Việt và Trang Dũng ảnh 1