(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Muối Việt Nam vào ngày 12/4/2021 như sau:
Ngày 12/4/2021, đấu giá 4.369.120 cổ phần Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam ảnh 1