(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh Sóc Trăng; - Số 535 , Trần Hưng Đạo, K 8, P 3, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng;

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành; Ấp Xây Cáp, TT. Châu Thành, huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: 9h00 ngày 12/4/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành (Ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

4. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá là: Tài sản của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Khu hành chính huyện Châu Thành;

Vật tư thu hồi sau khi tháo dỡ các phòng học, phòng chức năng các điểm trường đầu tư năm 2019, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng . Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành bán thanh lý; bàn giao theo hiện trạng thực tế tài sản(Phụ lục chi tiết kèm)

5.Nơi có/để tài sản: tại các điểm Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành B, Trường Tiểu học Phú Tâm A, Trường Tiểu học An Ninh A, Trường Tiểu học An Ninh D, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

6. Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT: 91.547.410 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn bốn trăm mười đồng)

7. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/hồ sơ; Nhận tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, nộp theo hình thức chuyển khoản; (trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá);

- Tiền mua hồ sơ tham giá đấu giá: (Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

8.Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 04 và 05/4/2019, tại các điểm Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành B, Trường Tiểu học Phú Tâm A, Trường Tiểu học An Ninh A, Trường Tiểu học An Ninh D, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

9. Thời gian, địa điểm, bán và nhận hồ sơ , điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: :

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 25/3/2019 đến 17h00 ngày 09/4/2019;

- Đia điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh Sóc Trăng;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016; (giấy nộp tiền đúng hạn)

Khách hàng trúng giá chịu trách nhiệm nộp các khoản phí, lệ phí chi phí khác…. liên quan với tài sản (nếu có). Trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT và các khoản thuế khác theo pháp luật hiện hành;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá tài sản, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy CMND và Hộ khẩu (đối với cá nhân) , Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy CMND người đại diện (nếu là tổ chức) để kiểm tra, đối chiếu;

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên, Bước giá được áp dụng từ vòng 1;

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh Sóc Trăng; - Số 535 , Trần Hưng Đạo, K 8, P 3, Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng hoặc ĐT:0299-3773636 – 0913653052;

Lưu ý: đọc kỹ quy chế cuộc đấu giá ngày 25/3/2019;

  PHỤ LỤC CHI TIẾT

Stt

Tên vật tư

Đơn vị

Khối lượng vật tư thu hồi

A

Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành B

I

Khối 06 phòng học

1

Cột bê tông cốt thép

Tấn

0,996

2

Tường gạch

M3

46,300

3

Xà gồ sắt

Tấn

0,914

4

Mái tôn kẽm

M2

411,480

5

Cửa đi gỗ

Bộ

6,000

6

Cửa đi nhôm + kính

Bộ

2,000

7

Cửa đi sắt+ kính

Bộ

1,000

8

Cửa sổ gỗ

Bộ

10,000

9

Cửa sổ nhôm + kính

Bộ

1,000

II

Khối 02 phòng học

1

Cột bê tông cốt thép

Tấn

0,312

2

Tường gạch

M3

13,800

3

Xà gồ sắt

Tấn

0,238

4

Mái tôn kẽm

M2

104,690

5

Cửa đi gỗ

Bộ

2,000

6

Cửa sổ gỗ

Bộ

4,000

III

Khối 04 phòng chức năng

1

Cột bê tông cốt thép

Tấn

0,576

2

Tường gạch

M3

31,400

3

Xà gồ sắt

Tấn

0,432

4

Mái tôn kẽm

M2

212,620

5

Cửa đi sắt + kính

Bộ

4,000

6

Cửa sổ sắt + kính

Bộ

16,000

B

Trường Tiểu học Phú Tâm A

Khối 08 phòng học

1

Cột bê tôngcốt thép

Tấn

1,836

2

Tường gạch

M3

48,800

3

Xà gồ gỗ

M3

2,955

4

Mái tôn kẽm

M2

525,990

5

Cửa đi nhôm + kính

Bộ

2,000

6

Cửa đi gỗ

Bộ

5,000

7

Cửa sổ sắt

Bộ

5,000

8

Cửa sổ nhôm + kính

Bộ

8,000

C

Trường Tiểu học An Ninh A

Khối 03 phòng học

1

Cộtbê tông cốt thép

Tấn

0,468

2

Tường gạch

M3

22,700

3

Xà gồ gỗ

M3

1,300

4

Mái tôn kẽm

M2

175,960

5

Cửa đi gỗ

Bộ

3,000

6

Cửa sổ gỗ

Bộ

6,000

D

Trường Tiểu học An Ninh D

Khối 02 phòng học

1

Cột bê tông cốt thép

Tấn

0,324

2

Tường gạch

M3

14,100

3

Xà gồ gỗ

M3

0,600

4

Mái tôn kẽm

M2

107,890

5

Cửa đi gỗ

Bộ

2,000

6

Cửa sổ gỗ

Bộ

4,000