(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Giang thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Giang.

- Địa chỉ: 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

- Điện thoại: 028.39100057.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 09 giờ 00 ngày 12/4/2019, địa điểm tại tòa nhà ITAXA, số 155 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tháo dỡ, thanh lý vật tư thu hồi Nhà kho tại số 523 Âu cơ (số cũ 951), phường Phú Trung, quận Tân Phú.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, thời gian xem tài sản:

a. Giá khởi điểm: 161.400.000 đồng

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng.

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần đấu giá Nam Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 09/4/2019, ngày 10/4/2019 và ngày 11/4/2019, nộp vào Tài khoản Công ty CP Đấu giá Nam Giang. Tài khoản số 168704070397979, Ngân hàng: TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh- Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu.

- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 08/4/2019 và ngày 09/4/2019, xem tại địa chỉ số 523 Âu cơ (số cũ 951), phường Phú Trung, quận Tân Phú.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 25/3/2019 đến ngày 09/4/2019.

- Địa điểm: tại Công ty CP Đấu giá Nam Giang.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề (chức năng tháo dỡ, phá dỡ công trình), có năng lực kinh nghiệm tối thiểu 03 năm (chứng minh nhân sự, máy móc thiết bị, hợp đồng tương tự thực hiện trước đó).

+ Có phương án tháo dỡ và giám sát thi công trong quá trình tháo dỡ.

+ Có hồ sơ năng lực.

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, trật tự trị an, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực tháo dỡ, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu sự cố xảy ra.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình thi công, bao gồm: chi phí tháo dỡ, vận chuyển đổ bỏ xà bần, vận chuyển vật tư thu hồi ra khỏi công trình và bàn giao mặt bằng trống cho Phòng Tài chính kế hoạch quận Tân Phú đúng thời gian quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty CP Đấu giá Nam Giang để mua hồ sơ đấu giá.