(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 12/4/2019, Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 12/4/2019, Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 12/4/2019, Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 3