(BĐT) - Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 12/04/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Địa chỉ: Số 02 láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa đất số 31; tờ bản đồ số 26 Bộ địa chính phường Long Trường, tọa lại tại số 27/22 ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM. Diện tích đất: 6753 m2; Diện tích xây dựng: 272,0 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc bàn giao tài sản và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong việc bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Giá khởi điểm: 68.090.300.000 đồng. Tiền đặt trước: 10%.

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 09 giờ 00’, ngày 10/04/2019. Xem tài sản tại nơi có tài sản trong giờ hành chính.

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’, ngày 08/04/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 11/04/2019.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00’, ngày 12/04/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, nơi tổ chức bán đấu giá: Tại trụ sở Công ty. Địa chỉ: Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Chi tiết, liên hệ số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0903 750 388.