(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: 06 cái áo sơ mi nhãn hiệu LuKaSi, xuất xứ Trung Quốc và 15 cái áo sơ mi nhãn hiệu VA-MEN, xuất xứ Korea là hàng hóa nhập lậu.

Nơi lưu giữ: Tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu, Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nguồn gốc: Quyết định số 59/QĐ-TTTVPT ngày 16/3/2020 của Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

4. Giá khởi điểm: 2.522.700 đồng (Hai triệu, Năm trăm hai mươi hai nghìn, bảy trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/3/2021 đến 17 giờ ngày 09/3/2021 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 500.000 đồng nộp ngày 09; 10; 11/3/2021 tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/02/2021 đến 17 giờ ngày 09/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

( trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 12/3/2021.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.