(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 08A/21/HĐDV-ĐGTS ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tài sản đấu giá: Lô dĩa tải, sên, nhông tải, dĩa tải, bạc đạn, máy cắt cỏ, máy phun áp lực, máy xịt rửa sử dụng điện, phu tùng xe ô tô, ba lô các loại, ốp lưng điện thoại di động, ốp đựng tai nghe, phụ kiện điện thoại di động, mô tơ dùng cho máy hút dịch, đầu mát xa cầm tay.

2. Nguồn gốc tài sản: là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

3. Đặc điểm của tài sản: Theo Bảng kê hàng hóa đính kèm Biên bản kiểm kê định giá số 24/BB-QLTT ngày 06/01/2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 194.755.000 đồng (Viết bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), người mua được tài sản phải nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định pháp luật và chịu mọi chi phí di dời, vận chuyển.

5. Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

6. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 08/02/2021 đến 17h00 ngày 09/03/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 09/03/2021, ngày 10/03/2021và ngày 11/03/2021 (trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác), nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 08/03/2021 đến 17h00 ngày 09/03/2021, xem tại 253 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá: lúc 14h00 ngày 12/03/2021.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp 100% tiền trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành. Toàn bộ số tiền được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

9. Địa chỉ liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057.

Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh - 242 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39352119

Lưu ý:

Tài sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và chịu mọi trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.