(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 12/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng ảnh 1