(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất do Ban Quản lý khu Kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang quản lý vào ngày 12/3/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Diện tích: 3.151,9 m2. Khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có Tờ trích lục địa chính khu đất số TL 493 - 2015 ngày 27/7/2015 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Kiên Giang.

- Về chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

- Về chỉ tiêu sử dụng đất: Hệ số sử dụng đất: 0,6 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng; mật độ xây dựng tối đa: 20%.

- Thời hạn sử dụng đất thuê: 50 năm.

- Hình thức nộp tiền: Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê.

2. Giá khởi điểm: 11.977.220.000 đồng (Mười một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/Hồ sơ đăng ký.

4. Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm; nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599, tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Kiên Giang từ ngày 05/03/2021 đến 16 giờ ngày 09/03/2021 (giờ hành chính).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và có đủ khả năng về tài chính đều được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; đọc Quy chế và tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan.

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, sẽ xét hồ sơ đăng ký tham gia và thông báo những hồ sơ đủ điều kiện để tham gia buổi đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 25/02/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 26/02/2021 (giờ hành chính) tại Công ty.

8. Tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ, ngày 12/03/2021 tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3920497.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3.994771.