(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 12/3/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1