(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 12/3/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: 04 tài sản thanh lý đã qua sử dụng gồm:

3.1.1.Tài sản 01: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu ISUZU

+ Biển kiểm soát 36B-0881; Số loại: TROOPER; Xuất xứ: Nhật Bản; Loại xe: xe ô tô chở tiền; Màu sơn: Nâu – Đỏ; Năm sản xuất: 2001; Số chỗ ngồi cho phép: 05 chỗ ngồi.

+ Thông số kỹ thuật: Số khung: JACUBS25G17101519; Số máy: 086033; Công thức bánh: 4x4; Vết bánh: 1470/1475mm; Kích thước bao: 4605x1745x1840mm; Chiều dài cơ sở: 2760mm; Khối lượng bản thân: 2000kg; Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 275/275kg; Khối lượng toàn bộ: 2600kg Loại nhiên liệu: Xăng; thể tích làm việc của động cơ: 3165cm3; Công xuất lớn nhất: 151kW/5400vph.

+ Hiện trạng: Sơn vỏ mờ, xước, khung gầm hoen rỉ, nội thất cũ, bạc màu, xe đang hoạt động bình thường.

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là: 93.150.000 đồng (Chín mươi ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3.1.2.Tài sản 02: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu HYUNDAI

+ Biển kiểm soát 36B-0987; Số loại: TERACAN; Xuất xứ: Hàn Quốc; Loại xe: xe ô tô chở tiền; Màu sơn: Ghi; Năm sản xuất: 2003; Số chỗ ngồi cho phép: 05 chỗ ngồi.

+ Thông số kỹ thuật: Số khung: KMHNMB81CP4U129471; Số máy: G6CU3806772; Công thức bánh: 4x4; Vết bánh: 1500/1500mm; Kích thước bao: 4710x1860x1790mm; Chiều dài cơ sở: 2750mm; Khối lượng bản thân: 2150kg; Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 360/360kg; Khối lượng toàn bộ: 2510kg Loại nhiên liệu: Xăng; thể tích làm việc của động cơ: 3497cm3; Công xuất lớn nhất: 147kW/5500vph.

+ Hiện trạng: Sơn vỏ mờ, xước, khung gầm hoen rỉ, nội thất cũ, bạc màu, xe đang hoạt động bình thường.

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là: 133.650.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3.1.3. Tài sản 03: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu Mitsubishi

+ Biển kiểm soát 36B-2296; Số loại: PAJERO; Xuất xứ: Nhật Bản; Loại xe: xe ô tô chở tiền; Màu sơn: Xanh; Năm sản xuất: 2004; Số chỗ ngồi cho phép: 05 chỗ ngồi.

+ Thông số kỹ thuật: Số khung: JMYLNV73W5J000411; Số máy: 6G72RN9385; Công thức bánh: 4x4; Vết bánh: 1560/1560mm; Kích thước bao: 4810x1885x1885mm; Chiều dài cơ sở: 2780mm; Khối lượng bản thân: 2080kg; Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 245/245kg; Khối lượng toàn bộ: 2650kg Loại nhiên liệu: Xăng; thể tích làm việc của động cơ: 2972cm3; Công xuất lớn nhất: 133kW/5500vph.

+ Hiện trạng: Sơn vỏ mờ, xước, khung gầm hoen rỉ, nội thất cũ, bạc màu, xe đang hoạt động bình thường.

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là: 149.850.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3.1.4. Tài sản 04: Xe ô tô chuyên dùng nhãn hiệu Mitsubishi

+ Biển kiểm soát 36B-1484; Số loại: PAJERO; Xuất xứ: Nhật Bản; Loại xe: xe ô tô chở tiền; Màu sơn: Xanh; Năm sản xuất: 2004; Số chỗ ngồi cho phép: 05 chỗ ngồi.

+ Thông số kỹ thuật: Số khung: JMYLNV73W5J000330; Số máy: 6G72RN5997; Công thức bánh: 4x4; Vết bánh: 1560/1560mm; Kích thước bao: 4810x1885x1885mm; Chiều dài cơ sở: 2780mm; Khối lượng bản thân: 2080kg; Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 245/245kg; Khối lượng toàn bộ: 2650kg Loại nhiên liệu: Xăng; thể tích làm việc của động cơ: 2972cm3; Công xuất lớn nhất: 133kW/5500vph.

+ Hiện trạng: Sơn vỏ mờ, xước, khung gầm hoen rỉ, nội thất cũ, bạc màu, xe đang hoạt động bình thường.

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là: 149.850.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

* Tình trạng pháp lý của 04 tài sản nêu trên: là tài sản thanh lý.

3.2. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá cụ thể của từng tài sản nêu tại Điều 1.

Đơn giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí, phí công chứng, lệ phí trước bạ (Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), lệ phí đăng ký, đăng kiểm xe, phí đường bộ (nếu có). Trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ tài sản 01: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

Tiền mua hồ sơ tài sản 02 đến tài sản 04: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản (Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ trên một tài sản).

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản (Mười lăm triệu đồng chẵn trên một hồ sơ trên một tài sản).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá (Khách hàng phải tự niêm phong phiếu trả giá bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật, phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá).

Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 09/3/2021. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: tại số 12 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 09/3/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/3/2021 đến hết ngày 11/3/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 04 tài sản thanh lý của Agribank –CN tỉnh Thanh Hóa.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/3/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890.