(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2020 do Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý tài sản “xe con TOYOTA biển kiểm soát 18N-8687” của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Nam Định (Địa chỉ: Số 01 Máy Tơ- phường Trần Hưng Đạo- TP Nam Định- tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại COROLLA, màu xanh, biển kiểm soát 18N - 8687, số khung ZZE122 7501290, số máy 1ZZ 0995675 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002976 do Phòng CSGT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 20 tháng 10 năm 2010 cho Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Nam Định

Giá khởi điểm: 35.721.000đ (Ba mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế VAT

Số tiền đặt trước: 5.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 09/3/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 09, 10, 11/03/2020 ( Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 05, 06/3/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 3 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).