(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2020 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Người có tài sản đấu giá: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2020 tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

4. Tài sản đấu giá: là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser; loại xe ô tô con 8 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 27A-000.27; màu sơn: ghi; số mày: 1FZ0224882; số khung: FZJ800134499; năm sản xuất: 1996; nước sản xuất: Nhật; năm sử dụng: 1996.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên

6. Giá khởi điểm: 32.728.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi hai triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

7. Niêm yết việc đấu giá tài sản và thông báo công khai việc đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản và đăng tải trên trang điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn) của Bộ Tài chính

- Thời hạn niêm yết việc đấu giá tài sản: Từ ngày 02/03/2020 đến 11 giờ ngày 10/03/2020.

- Thời hạn thông báo bán đấu giá: Từ ngày 02/03/2020 đến 11 giờ ngày 10/03/2020.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 09, 10/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/03/2020 đến 11 giờ ngày 10/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ

Tiền đặt trước: 4.900.000 đồng; Người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên, Số Tài khoản: 36010000466226, mở tại BIDV tỉnh Điện Biên và nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 09, 10/03/2020).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 02153.827 868

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153.827 109

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.