(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/2/2020 do Sở Công thương tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ Lương Phú (đất thuê 50 năm)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 07/02/2020 đến 11 giờ 30 phút ngày 11/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: tại thực địa khu đất đấu giá (Liên hệ với Sở Công thương tỉnh Tiền Giang và Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô).

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 09/01/2020 đến 11h30 phút ngày 11/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Sở Công thương tỉnh Tiền Giang.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

- Giá khởi điểm: 60.420.555.000đồng/50năm (Bằng chữ: Sáu mươi tỉ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm năm mươi năm nghìn đồng trên năm mươi năm).

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 12.084.111.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỉ, không trăm tám mươi tư triệu, một trăm mười một nghìn đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 10/02/2020 đến 11h30 phút ngày 11/02/2020(trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô.

Số tài khoản: 45210005677777 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thạch Thất.

Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng (không hạn chế số vòng) theo quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

b. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 9h00’ ngày 12/02/2020 (Thứ tư).

- Địa điểm: Hội trường Sở Công thương tỉnh Tiền Giang

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô, địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. ĐT liên hệ: 086.87.88.868.