(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 469 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/12/2016. 
Ngày 12/12: Có 4/469 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 12/12: Có 4/469 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 465 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/12/2016 đến ngày 21/12/2016; Văn phòng HĐND - UBND huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/12/2016 đến ngày 22/12/2016; Cục thuế tỉnh Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 19/12/2016 đến 08 giờ ngày 23/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20161208000 - 02, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.