(BĐT) - Tổng Công ty 36 - CTCP thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2020 như sau:

Ngày 12/12/2020, đấu giá nhà để xe thuộc DA Metropolitan CT36 tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/12/2020, đấu giá nhà để xe thuộc DA Metropolitan CT36 tại Hà Nội ảnh 2