(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Thư viện tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 3

Mô tả ảnh

Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 5
Ngày 12/12/2019, đấu giá thanh lý vật liệu thu hồi tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 6