(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 12 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 110,0m2 đến 189,6m2; Giá khởi điểm từ: 187.704.000đ đến 375.100.000đ/ thửa.

2. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 19 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 175,3m2 đến 313,9m2; Giá khởi điểm từ: 185.827.500đ đến 326.160.000đ/ thửa. (Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản: tại thực địa các thửa đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên từ ngày 22/11/2019 đến 16h ngày 9/12/2019.

- Tiền mua hồ sơ: từ 100.000đ đến 200.000 /01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên từ ngày 9/12; 10/12 và đến 16h ngày 11/12/2019.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có (bản phô tô ) chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

1. Quỹ đất ở tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bắt đầu vào hồi 8h30 phút, ngày 12/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Mai sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Quỹ đất ở tại thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bắt đầu vào hồi 13h30 phút, ngày 12/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699; 0986823312. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quỹ đất tại thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Thông báo đấu giá QSDĐ số 158/ TB-TTĐG ngày 21/ 11/2019 của

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

của thửa đất

Tiền

đặt trước (20% GKĐ)

(đ)

Tiền mua

hồ sơ

tham gia

ĐG (đ)

Tổng

Nhóm I:

Các thửa đất

vuông vắn

tiếp giáp

đường liên xã

có diện tích

từ 110m-140m2

1

566

313,9

326.160.000

65.232.000

200.000

2

567

239

249.075.000

49.815.000

200.000

3

568

207,5

221.062.500

44.212.500

200.000

4

569

207,7

221.197.500

44.239.500

200.000

5

570

234,3

244.890.000

48.978.000

200.000

6

571

236,1

246.105.000

49.221.000

200.000

7

752

210,2

222.885.000

44.577.000

200.000

8

573

210,3

222.952.500

44.590.500

200.000

9

574

229,8

241.177.500

48.235.500

200.000

10

575

185,3

194.602.500

38.920.500

100.000

11

576

176

186.300.000

37.260.000

100.000

12

577

175,6

186.030.000

37.206.000

100.000

13

578

175,4

185.895.000

37.179.000

100.000

14

579

175,4

185.895.000

37.179.000

100.000

15

580

175,5

185.962.000

37.192.400

100.000

16

581

175,5

185.962.000

37.192.400

100.000

17

582

175,5

185.962.000

37.192.400

100.000

18

583

175,3

185.827.500

37.165.500

100.000

19

584

193,8

198.315.000

39.663.000

100.000

Cộng

3.872,1

4.076.256.000

815.251.200

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quỹ đất tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Thông báo đấu giá QSDĐ số 158/TB-TTĐG ngày 21/11/2019 của

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Yên Bái)

STT

Thửa đấtsố

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm của thửa đất

Tiền đặt trước (20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia

ĐG (đ)

Tổng

Nhóm I:

Các thửa đất

vuông vắn

tiếp giáp đường

liên xã

có diện tích

từ 110m-140m2

1

879

124

375.100.000

75.020.000

200.000

2

880

110

325.500.000

65.100.000

200.000

3

881

110

325.500.000

65.100.000

200.000

4

882

110

325.500.000

65.100.000

200.000

5

885

138,2

369.210.000

73.842.000

200.000

6

886

139

370.450.000

74.090.000

200.000

7

887

116,4

335.420.000

67.084.000

200.000

8

888

116,3

335.265.000

67.053.000

200.000

9

889

136,7

366.885.000

73.377.000

200.000

Nhóm II: Các thửa đất vuông vắn tiếp giáp đường liên xã có diện tích từ 150m2-162m2

10

883

158,5

355.437.500

71.087.500

200.000

11

884

162,1

360.387.500

72.077.500

200.000

Nhóm III: Các thửa đất trong đường ngõ tương đương VT2 đường liên xã

12

877

189,6

187.704.000

37.540.800

200.000

Cộng

1.610,8

4.032.359.000

806.471.800