(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do UBND huyện Hạ Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: UBND huyện Hạ Hòa. Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. ĐT: 02103 883 161.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168    ĐT: 02106 266 699.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 10.860,5 m2 đất ở được chia thành 68 ô tại các các xã Động Lâm, Chuế Lưu, Gia Điền, Hậu Bổng, Liên Phương, Yên Kỳ, Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

TT

Ký hiệu

ô đất

Diện

tích

(m2/ô đất)

Giá

khởi điểm

(đồng/m2)

Thành

tiền

(đồng/

ôđất)

Tiền

đặt trước
(đồng/

ô đất)

Bước

giá

(đồng/ m2)

Tiền hồ

(đồng

/hồ sơ)

I

Khu vực Cống Khe Chay thuộc khu 8, xã Động Lâm (Gồm 13 ô,tổng diện tích 2.078,8 m2) m2

1

Ô số 01

145,8

1.100.000

160.380.000

25.000.000

100.000

100.000

2

Từ ô số 02

đến ô 09

125,0

1.100.000

137.500.000

25.000.000

100.000

100.000

3

Ô số 10

391,6

1.100.000

430.760.000

25.000.000

100.000

100.000

4

Ô số 11

241,4

1.100.000

265.540.000

25.000.000

100.000

100.000

5

Ô số 12, 13

150,0

1.100.000

165.000.000

25.000.000

100.000

100.000

II

Khu vực khu 4, xã Chuế Lưu (Gồm 12 ô, tổng diện tích 1.873,4 m2)

1

Ô số 01

126,6

900.000

113.940.000

20.000.000

50.000

100.000

2

Ô số 02, 03, 04,

từ Ô số 07

đến

Ô số 11

140,0

900.000

126.000.000

20.000.000

50.000

100.000

3

Ô số 05

223,1

900.000

200.790.000

20.000.000

50.000

100.000

4

Ô số 14

263,7

900.000

237.330.000

20.000.000

50.000

100.000

5

Ô số 26

140,0

1.400.000

196.000.000

20.000.000

100.000

100.000

III

Khu vực khu 6, xã Gia Điền (Gồm 04 ô,tổng diện tích 578,2 m2)

1

Ô số 01

167,5

1.100.000

184.250.000

20.000.000

100.000

100.000

2

Ô số 02

154,7

1.100.000

170.170.000

20.000.000

100.000

100.000

3

Ô số 05 và ô số 06

128,0

1.100.000

140.800.000

20.000.000

100.000

100.000

IV

Khu vực khu 6,xãHậuBổng(Gồm13 ô,tổngdiệntích1.571,1 m2)

1

Ôsố01

131,1

1.200.000

157.320.000

20.000.000

100.000

100.000

2

Từôsố02đếnô 13

120,0

1.200.000

144.000.000

20.000.000

100.000

100.000

V

Khu vực khu 3,xãLiênPhương(Gồm03 ô,tổngdiệntích525,0 m2)

1

Ôsố07, 08và09

175,0

1.100.000

192.500.000

20.000.000

100.000

100.000

VI

Khu vực khu 3,xãYênKỳ(Gồm13 ô,tổngdiệntích1.950,0 m2)

1

Từôsố04đếnô 16

150,0

1.100.000

165.000.000

20.000.000

100.000

100.000

VII

KhuvựcTiếnMỹkhu11,xãXuânÁng(Gồm10 ô,tổngdiệntích2.284,0 m2)

1

Từôsố01đếnô 06

204,0

350.000

71.400.000

10.000.000

30.000

100.000

2

Ôsố07

220,0

350.000

77.000.000

10.000.000

30.000

100.000

3

Từôsố08đếnô 10

280,0

300.000

84.000.000

10.000.000

30.000

100.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/11 đến hết 16h30 ngày 29/11, khách hàng liên hệ để xem thực địa ô đất hoặc sơ đồ ô đất tại: UBND các xã có đất đấu giá; Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 15h00 ngày 11/12/2019, tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 09/12/2019 đến 11h30 ngày 11/12/2019, nộp vào tài khoản số 2700 20100 6868 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá, tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 08h00 ngày 12/12/2019, tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

(Lưu ý: Khách hàng tham gia cuộc đấu giá có mặt trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hạ Hòa, tầng 2 - Nhà C, UBND huyện Hạ Hòa, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. ĐT: 02103 883 161 hoặc UBND các xã Động Lâm, Chuế Lưu, Gia Điền, Hậu Bổng, Liên Phương, Yên Kỳ, Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ./.