(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đak Pơ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đak Pơ. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất xây dựng nhà ở có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã An Thành, xã Tân An, xã Cư An thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, như sau:

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 45 lô với tổng diện tích: 10.831,3 m2.

- Tổng giá trị khởi điểm các lô đất bán đấu giá: 6.470.606.700 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm đồng). Cụ thể:

Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ: gồm 21 thửa. Diện tích: 4.046,7 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 3.749.132.400 đồng

Xã An Thành, huyện Đak Pơ: Gồm 20 thửa. Diện tích: 5.501,8 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn. Giá khởi điểm: 1.835.722.300 đồng

Xã Tân An, huyện Đak Pơ: Gồm 2 thửa. Diện tích: 220 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn. Giá khởi điểm: 429.660.000 đồng

Xã Cư An, huyện Đak Pơ: Gồm 2 thửa. Diện tích: 600 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn. Giá khởi điểm: 456.092.000 đồng

Tổng giá khởi điểm các lô đất bán đấu giá: 6.470.606.700 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm đồng)

Tiền đặt trước: Giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng là 10 triệu đồng/ 01 lô; Giá khởi điểm trên 200 triệu đồng là 20 triệu đồng/ 01 lô.

Phí tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/Lô; Giá khởi điểm trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/Lô;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 08/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ Và từ 07 giờ 30 phút, đến 15 giờ 00’ ngày 09/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đak Pơ.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2019 (Giờ hành chính). Tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đak Pơ.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2019 (Giờ hành chính). Số tiền Đặt trước được nộp vào số TK của Doanh Nghiệp. Giấy nộp tiền đặt trước có xác nhận của ngân hàng thu tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đak Pơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian Công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/12/2019.

Địa điểm: Hội trường huyện Đak Pơ, Đ/c: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ảnh 2