(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý CDAĐT XDCT huyện M’Drắk (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk).

- Địa chỉ: thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 09 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 13 xã Ea Riêng, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu

thửa đất

Diện tích

(m2)

Hệ số góc

Giá

khởi điểm

(đồng)

Tiền

đặt trước

(đồng)

1

A15

279,00

1

126.000.000

25.200.000

2

A16

279,00

1

126.000.000

25.200.000

3

A17

279,00

1

126.000.000

25.200.000

4

A18

279,00

1

126.000.000

25.200.000

5

A19

279,00

1

126.000.000

25.200.000

6

A20

279,00

1

126.000.000

25.200.000

7

A21

279,00

1

126.000.000

25.200.000

8

A22

279,00

1

126.000.000

25.200.000

9

A23

350,70

1,1

174.000.000

34.800.000

Mục đích sử dụng đất: Giao đất làm nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: ổn định, lâu dài.

4. Tổng giá khởi điểm: 1.182.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (Trong giờ hành chính).

6 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (Cụ thể tại mục 3. Tài sản đấu giá).

c. Bước giá: 4.000.000 đồng/01 thửa đất.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 09/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/12/2019 tại Hội trường UBND huyện M’Drắk.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện M’Drắk; địa chỉ: thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0262.3731927.