(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông ủy quyền như sau:

Xe ô tô Mitsubishi; BKS: 29M-005.47; Năm sản xuất: 2000; Số khung: RLA00P13WY-1000035; Số máy: 4G63-BT6839

Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông

Ngày 12/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại Hà Nội ảnh 4