(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Bác Ái ủy quyền như sau:

Vật tư, trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng thu hồi, thanh lý.

Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Bác Ái

Ngày 12/11/2021, đấu giá vật tư, trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá vật tư, trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá vật tư, trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 3