(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng ủy quyền như sau:

Quyền thuê Ký túc xá 3,5 tầng, thời hạn 12 tháng tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng. Địa chỉ: số 73 đường Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê ký túc xá tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng, Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê ký túc xá tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng, Hà Nội ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê ký túc xá tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng, Hà Nội ảnh 3