(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ảnh 1