(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà chung cư B3B khu đô thị Nghĩa Đô tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà chung cư B3B khu đô thị Nghĩa Đô tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà chung cư B3B khu đô thị Nghĩa Đô tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà chung cư B3B khu đô thị Nghĩa Đô tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ảnh 4

Quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 nhà chung cư B3B khu đô thị Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với diện tích là 345,84 m2.

Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội